Wakacje kredytowe

WAKACJE KREDYTOWE

Strona powstała w celu podsumowania informacji o wakacjach kredytowych, czyli zawieszenia spłaty rat wynikającego z ustawy z 7 lipca 2022 o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa wchodzi w życie 29 lipca 2022. Nie ma do niej interpretacji i rozporządzeń. Niniejsze podsumowanie jest efektem konsultacji z  prawnikami i pytań zadanych z kilkunastu bankom. Nie jest wykluczone, że na skutek wydania interpretacji, rozporządzeń, część artykułów ustawy będzie stosowana w inny sposób. Możliwe też, że poszczególne banki będą w różny sposób interpretowały treść ustawy. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie treści tej strony. Strona powstała przy merytorycznym wsparciu Kancelarii Adwokackiej Adwokat Dawid Suszyński Adwokat Gdańsk

Strona powstała w celu podsumowania informacji o wakacjach kredytowych, czyli zawieszenia spłaty rat wynikającego z ustawy z 7 lipca 2022 o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa wchodzi w życie 29 lipca 2022. Nie ma do niej interpretacji i rozporządzeń. Niniejsze podsumowanie jest efektem konsultacji z  prawnikami i pytań zadanych z kilkunastu bankom. Nie jest wykluczone, że na skutek wydania interpretacji, rozporządzeń, część artykułów ustawy będzie stosowana w inny sposób. Możliwe też, że poszczególne banki będą w różny sposób interpretowały treść ustawy. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie treści tej strony.

P: Co to są wakacje kredytowe?
O: Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia od sierpnia płatności 4 rat kredytu w roku 2022 i 4 rat w roku 2023. Zawieszeniu ulega część kapitałowa raty i jest przesuwana na koniec harmonogramu. W okresie korzystania z wakacji nie są naliczane odsetki. W tym miejscu przypominam, że odsetki są naliczane na bieżąco, na podstawie aktualnej kwoty kapitału do spłaty oraz aktualnego oprocentowania. Odsetki nie są naliczone z góry. W efekcie powoduje to znaczne zmniejszenie oprocentowania kredytu w roku 2022 i 2023 oraz średniej wysokości raty w tym okresie. Jak w praktyce wyglądają wakacje można zobaczyć w kalkulatorze. Trzeba pamiętać, że w okresie korzystania z wakacji kredytowych nadal trzeba będzie opłacać ubezpieczenia i spełniać inne warunki umowy, takie jak wpływ na konto określonej kwoty itp.
P: Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z wakacji kredytowych?

O: Wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty dostępne będą w przypadku jednej umowy kredytu hipotecznego spełniającego następujące warunki:


– kredyt hipoteczny udzielony w PLN,
– data udzielenia do 1 lipca 2022,
– co najmniej 6 miesięcy do końca spłaty,
– umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

P: Co oznaczają własne potrzeby mieszkaniowe?
O: Własne potrzeby mieszkaniowe nie mają definicji. Można posiłkować się ustawą o PIT (art. 21, ustęp 25), gdzie występują własne cele mieszkaniowe, jednak prawdopodobnie ustawodawca celowo użył słowa potrzeby. Po konsultacjach doszliśmy do wniosków, że istotne jest, aby w momencie zawierania umowy kredytowej przeznaczeniem kredytu były potrzeby mieszkaniowe. Później potrzeby mieszkaniowe mogą ulec zmianie. Daje to szanse na wakacje nawet w przypadku wynajmu i refinansowania. Zaznaczam, że jest to jedynie własna interpretacja.
P: Czy wakacje kredytowe będą dostępne w przypadku czasowo stałego oprocentowania?
O: Tak. Ustawa nie różnicuje rodzaju oprocentowania.
P: Czy wakacje kredytowe negatywnie wpłyną na zdolność i wiarygodność?
O: W niektórych mediach pojawiły się informacje o negatywnych konsekwencjach skorzystania z wakacji kredytowych w postaci utrudnień w uzyskaniu kolejnego kredytu w przyszłości. Zapytałem różnymi kanałami (zewnętrznymi i wewnętrznymi) kilkanaście banków o wpływ wakacji kredytowych na możliwość uzyskania kolejnego kredytu w przyszłości. Część banków podała, że nie będzie miało to wpływu na ocenę kredytową, wiele podało, że nie ma jeszcze wytycznych. Informacje o tym, że może mieć to wpływ na decyzję kredytową pojawiły się tylko w dwóch bankach, z zastrzeżeniem, że nie jest to ostateczne stanowisko banku. Wakacje kredytowe nie wpłyną też negatywnie na scoring BIK, jednak informacja o korzystaniu z wakacji będzie tam widoczna. Przypomnę również odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Patkowskiego na pytanie Senatora Grzegorza Biereckiego o możliwe negatywne konsekwencje skorzystania z wakacji. Według Wiceministra zarówno KNF i UOKiK otrzymały w tej sprawie zalecenia i będą stanowczo reagować na takie działania banków. Wraz z brakiem kryterium dochodowego pozwala to domniemywać, że skorzystanie z wakacji nie utrudni uzyskania nowego kredytu w przyszłości.
P: Które raty można zawiesić?

O: Według ustawy zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:

1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

 

P: Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

O: Według Ustawy należy złożyć wniosek który będzie zawierał co najmniej:

-oznaczeniem konsumenta,
-oznaczenie kredytodawcy,
-oznaczanie umowy,
-wskazaniem okresu lub okresów zawieszenia spłaty,
-oświadczeniem że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Oświadczenie powinno zawierać klauzulę o następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek można złożyć w postaci pisemnej lub elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Bank ma 21 dni na potwierdzenie, jednak jego brak nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.

Zwracam uwagę, że w części banków są już dostępne wnioski o wakacje. Nie są to jednak wnioski o zawieszenie spłaty wynikające z omawianej ustawy i mogą mieć różne skutki, takie jak zawieszenie spłaty kapitału, ale bez zawieszenia naliczania odsetek. Wspomniana ustawa wchodzi w życie 29 lipca 2022.
Przygotowałem przykładowy wzór wniosku https://wakacjekredytowe.eu/wniosek/

 

P: Czy jeżeli pobieram wsparcie dla kredytobiorców to mogę skorzystać z wakacji?
O: W tej chwili nie ma informacji o tym, aby korzystanie z funduszu wsparcia kredytobiorców uniemożliwiało skorzystanie z wakacji kredytowych. Prawdopodobnie nie będzie to jednak możliwe w tych samych miesiącach. Osoby pobierające wsparcie dla kredytobiorców wynikające z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców muszą spełniać wiele kryteriów, między innymi kryterium dochodowe. W wielu przypadkach jest to wysokość raty większa niż 50% dochodów gospodarstwa. Ustawa zawiesza raty, co powoduje, że ten warunek nie jest spełniony. Jeszcze inną kwestią jest korzystanie z FWK przez osoby bezrobotne lub spełniające inne kryteria.
P: Jak wakacje wpływają na terminy umowy?
O: Art. 73 ust. 11 ustawy stanowi o przesunięciu terminów, są w tej chwili różne interpretacje jakich terminów będzie to dotyczyło. Według jednego ze stanowisk przesunięciu ulegną wszystkie terminy, według drugiego tylko terminy związane z harmonogramem spłaty.
P: Co zrobić ze wolnymi środkami na skutek skorzystania z wakacji kredytowych?

O: Jednym z rozwiązań jest przeznaczenie tych środków na nadpłatę kredytu. Takie są też zalecenia KNF. Skutki w przypadku nadpłaty wolnymi środkami w grudniu 2023 widoczne są w kalkulatorze https://wakacjekredytowe.eu/kalkulator/ Kalkulator umożliwia sprawdzenie różnych scenariuszy nadpłaty, najbardziej opłacalny to ten który polega na nadpłaceniu kredytu wolnym środkami powstałymi na skutek wakacji, a następnie regularnym nadpłacaniu lub skróceniu okresu kredytowania. Łącznie pozwala to oszczędzić nawet kilkaset tysięcy złotych. Pojawiają się też pomysły skorzystania z lokat bankowych lub rachunków oszczędnościowych i nadpłacenia kredytu dopiero po okresie wakacji.

P: Gdzie znajdę treść ustawy?

O: Osoby chętne do samodzielnej lektury znajdą ustawę pod adresem https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001488/O/D20221488.pdf (art. 73, 74, 75 na stronach 35 i 36).

P: Czy jeśli mój kredyt hipoteczny przeznaczony na zakup mieszkania na rynku pierwotnym, od dewelopera jest aktualnie w trakcie wypłaty transz, występuje również karencja w spłacie kapitału to czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych?

O: Według Ustawy wymagane jest, aby kredyt został udzielony w PLN, przed 1 lipca 2022, do końca okresu spłaty pozostało powyżej 6 miesięcy, a umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa nie precyzuje takich przypadków jak w pytaniu, jednak według aktualnych ustaleń nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z wakacji w takim przypadku.

P: Jak to wygląda, w przypadku dwóch kredytów hipotecznych, na jeden budynek – pierwszy kredyt przeznaczony na zakup, a drugi na remont/wykończenie.

O: W przypadku kredytu zakup i na remont/wykończenie najczęściej jest to jeden kredyt hipoteczny, jedna umowa gdzie środki są podzielone na dwa cele. Nie stoi to na przeszkodzie do skorzystania z wakacji kredytowych.

Jeśli to jednak są to dwa kredyty to z wakacji będzie można skorzystać tylko w przypadku jednej umowy.

P: Czy po zakończeniu wakacji kredytowych można dokonać całkowitej spłaty kredytu bez żadnego dodatkowego okresu karencji?
O: Ustawa nie wprowadza dodatkowej karencji w całkowitej spłacie kredytu. Oczywiście jeśli umowa kredytowa przewiduje rekompensatę za wcześniejszą spłatę to taka opłata zostanie pobrana.
P: Czy w przypadku umowy kredytu hipotecznego, podpisanej przed 1.07.2022, ale z wypłatą po tym terminie możliwe będzie skorzystanie z wakacji?
O: Istotne jest tylko udzielenie kredytu, czyli data podpisania umowy kredytowej.
P: Jaki jest ostateczny termin na składanie wniosków?
O: Ustawa wchodzi w życie 29 lipca 2022. Nie ma ostatecznego terminu, jednak, aby skorzystać z zawieszenia najlepiej złożyć wniosek przed datą zapadalności raty.
P: Co jeśli wynajmuję komuś pokój w mieszkaniu, ale sam też w nim mieszkam?
O: Według ustawy wystarczy, że umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa nie precyzuje takich przypadków jak w pytaniu.
P: Mam kredyt na budowę domu, dom jeszcze nie jest oddany do użytkowania. Czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych?

O: Ustawa nie wymaga oddania nieruchomości do użytkowania. Wymagane jest, aby kredyt został udzielony w PLN, przed 1 lipca 2022, do końca okresu spłaty pozostało powyżej 6 miesięcy, a umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

P: Mam dwa oddzielne kredyty hipoteczne w tym samym banku. Jeden był przeznaczony na zakup działki, a drugi na budowę. Czy mogę skorzystać z wakacji w przypadku obu kredytów?
O: Według Ustawy skorzystanie z wakacji jest możliwe tylko w przypadku jednej umowy.
P: Czy kredyt hipoteczny na zakup działki pod budowę domu kwalifikuje się pod własne potrzeby mieszkaniowe?
O: Ustawa używa pojęcia własne potrzeby mieszkaniowe, ale nie ma ono definicji. Jeśli celem kupna działki było zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych to według ustaleń które poczyniłem kwalifikuje się to do skorzystania z zawieszenia raty.
P: Czy kredyt na domek letniskowy również pozwala na skorzystanie z wakacji kredytowych?
O: Część banków udzielała i udziela kredytów hipotecznych na cel mieszkaniowy w przypadku domów letniskowych pod warunkiem, że nadawały się do całorocznego zamieszkania. Co do zasady jednak taka nieruchomość nie jest przeznaczona do ciągłego zamieszkania.
P: Czyli mając stałe oprocentowane rezygnuję z jego części?
O: Wakacje to zawieszenie płatności, w przypadku okresu stałego oprocentowania oznacza to, że realnie będzie ono jeszcze niższe.
P: Czy można skorzystać z wakacie kredytowych w przypadku pożyczki hipotecznej?
O: Pożyczka hipoteczna to środki na dowolny cel z zabezpieczeniem na nieruchomości. Taka umowa nie spełnia jednego z warunków ustawy, czyli przeznaczenia kredytu na własne cele mieszkaniowe.
P: Czy jeśli mam kredyt w walucie obcej (GBP, USD, EURO, NOK) to mogę skorzystać z wakacji?
O: Nie, według Ustawy zawieszenie spłat jest dostępne tylko w przypadku kredytów udzielonych w walucie polskiej, PLN.
P: Czy jeśli mam zarejestrowaną działalność gospodarczą w mieszkaniu to mogę skorzystać z wakacji kredytowych?
O: Według Ustawy wymagane jest, aby kredyt został udzielony w PLN, przed 1 lipca 2022, do końca okresu spłaty pozostało powyżej 6 miesięcy, a umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Według aktualnych ustaleń rejestracja działalności gospodarczej nie jest przeszkodą do skorzystania z zawieszenie spłaty.
P: Czy jeśli mam opóźnienia w spłacie to czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych?
O: Według Ustawy wymagane jest, aby kredyt został udzielony w PLN, przed 1 lipca 2022, do końca okresu spłaty pozostało powyżej 6 miesięcy, a umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa nie przewiduje warunku w postaci braku opóźnień w spłacie.
P: Czy jeśli moja żona ma kredyt na jedną nieruchomość, a ja mam na drugą to możemy skorzystać z wakacji kredytowych oddzielnie?
O: Ustawa umożliwia zawieszenie spłaty tylko w przypadku jednej umowy. W opisanym przypadku jeśli obie umowy zostały zawarte w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych według aktualnych ustaleń istnieje możliwość skorzystania z wakacji kredytowych.
P: Czy jeśli mamy z mężem dwa wspólne kredyty na dwie nieruchomości to możemy skorzystać z wakacji kredytowych dwukrotnie?
O: Najprawdopodobniej wniosek powinni złożyć wszyscy kredytobiorcy. Ustawa umożliwia zawieszenie spłaty tylko w przypadku jednej umowy. Wymagane jest również, aby umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
P: Czy jeśli moja żona ma kredyt uzyskany przed ślubem na jedną nieruchomość, a następnie oboje uzyskaliśmy wspólny kredyt na wspólną nieruchomość to możemy skorzystać z wakacji kredytowych dwa razy?
O: Ustawa umożliwia zawieszenie spłaty tylko w przypadku jednej umowy. Wymagane jest również, aby umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
P: Mam kredyt razem z rodzicami. Kredyt jest przeznaczony na zaspokojenie moich potrzeb mieszkaniowych, ale nie moich rodziców. Czy mogę skorzystać z wakacji?
O: Taki przypadek nie jest doprecyzowany w Ustawie.
P: Czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych jeśli wynajmuję mieszkanie?
O: Według ustawy zawieszenie spłat przysługuje w przypadku umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Jest to nieprecyzyjne pojęcie. Według poczynionych ustaleń może oznaczać to przeznaczenie kredytu w chwili zawierania umowy. Interpretując w ten sposób jeśli celem zawarcia umowy było nabycie nieruchomości w celu wynajmu to z wakacji nie będzie można korzystać. Nieoczywistym przypadkiem jest nabycie nieruchomości w celu realizowania własnych potrzeb mieszkaniowych, a następnie zmiana tych potrzeb. Bardzo dokładnie trzeba zwrócić uwagę na treść podpisywanego oświadczenia wynikającego z Ustawy.
P: Mój bank pobiera ratę 1 dnia miesiąca. Czy bank zdąży rozpatrzeć mój wniosek jeśli złożę go 1 sierpnia?
O: Ustawa wchodzi w życie 29 lipca 2022. Nie ma ostatecznego terminu, jednak, aby skorzystać z zawieszenia najlepiej złożyć wniosek przed datą zapadalności raty. Bank nie rozpatruje wniosku, według Ustawy wystarczy jego złożenie.
P: Czy bank może odmówić wakacji kredytowych?
O: Ustawa nie przewiduje takiej możliwości.
P: Czy jeśli mam inne nieruchomości to mogę skorzystać z wakacji kredytowych?
O: Według Ustawy wymagane jest, aby kredyt został udzielony w PLN, przed 1 lipca 2022, do końca okresu spłaty pozostało powyżej 6 miesięcy, a umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
P: Czy nadpłaty można dokonać podczas wakacji? Czy też trzeba czekać do ich zakończenia?

O: Ustawa tego nie precyzuje. Zawieszeniu ulega jedynie płatność raty i naliczanie odsetek. Nie jest to zawieszenie wykonywania umowy i nadpłaty powinny być dostępne. Nawet jeśli nadpłaty nie będą możliwe w trakcie zawieszenia to nadpłacać będzie można po jego zakończeniu.

Wcześniejsze nadpłaty zapewnią jeszcze niższy koszt kredytu, ale nie będą to znaczne różnice. Pojawiają się też pomysły, aby zamiast nadpłacać skorzystać z konta oszczędnościowego lub lokaty.

P: Czy kredyt hipoteczny przeznaczony na remont domu lub mieszkania spełnia wymogi tej ustawy?
O: Ustawa używa pojęcia własne potrzeby mieszkaniowe. Nie ma ono definicji. Jeśli celem było zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych to możliwe jest skorzystanie z zawieszenia spłaty.
P: Mam połączony hipoteczny i gotówkowy na remont. Jest to kredyt konsolidacyjny. Czy mogę skorzystać z wakacji?
O: Ustawa nic nie mówi na temat takich przypadków. Trzeba poczekać na interpretacje.
P: Czy jeśli w lipcu podpisuję aneks zmieniający oprocentowanie na okresowo stałe to będę mógł skorzystać z wakacji?
O: Aneks to zmiana warunków umowy. Nie jest to nowa umowa. Będzie to nadal kredyt udzielony przed 1 lipca 2022.
P: Czy wszyscy kredytobiorcy będą musieli podpisać jeden wniosek czy każdy z kredytobiorców będzie musiał złożyć wniosek osobno, a może wystarczy, że tylko jedna osoba złoży taki wniosek.
O: Bezpieczniej jest aby wszyscy kredytobiorcy złożyli wniosek. Takie są też wymagania części banków. Pewna część banków podała informację, że wystarczy, aby jeden z kredytobiorców złożył wniosek, prawdopodobnie wynika to z zawartych w umowie kredytowej pełnomocnictw, które umożliwiają każdemu z kredytobiorców składnie wniosków i dyspozycji w imieniu pozostałych.
P: Czy jeśli skorzystam z wakacji kredytowych to mój bank może później zmienić warunki kredytu na mniej korzystne?

O: Warunki kredytu są opisane w umowie kredytowej. Znajdują się też tam postanowienia dotyczące ewentualnej zmiany warunków umowy. Skorzystanie z wakacji kredytowych nie jest przesłanką do zmiany warunków umowy kredytowej na mniej korzystne.

Wakacje kredytowe nie mają kryterium dochodowego, aby z nich skorzystać nie jest wymagane, aby znajdować się w niekorzystnej sytuacji finansowej.

P: Mam kredyt z roku 2018, a w czerwcu 2021 przeniosłam go do innego banku (refinansowanie) zmieniając oprocentowanie na okresowo stałe. Czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych?
O: Wymagane jest, aby kredyt został udzielony w PLN, przed 1 lipca 2022, do końca okresu spłaty pozostało powyżej 6 miesięcy, a umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Według aktualnych ustaleń w takich przypadkach można skorzystać z wakacji kredytowych.
P: Czy muszę być zameldowany w mieszkaniu, na które uzyskałem kredy, w którym chciałbym zawiesić spłatę?
O: Obowiązek meldunkowy ma obecnie znaczenie tylko ewidencyjne. Warunkiem wymienionym w ustawie jest to, aby umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
P: Mam kredyt na mieszkanie w którym jeszcze nie mieszkam. Czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych?
O: Według ustawy wystarczy, że umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa nie precyzuje takich przypadków jak w pytaniu.
P: Czy jeśli korzystałem z programu Mieszkanie dla Młodych to wakacje kredytowe spowodują przesunięcie terminu 5-letniej karencji na spłatę kredytu?

O: Występują w tej chwili dwie interpretacje dotyczące terminów. Według jednej z nich przedłużeniu ulega tylko harmonogram, według drugiej wszystkie terminy w umowie.

Według aktualnych ustaleń skorzystanie z wakacji nie zmienia terminów dotyczących MDM.

P: Mam kredyt hipoteczny udzielony na maksymalny okres ze względu na mój wiek. Wakacje przedłużają harmonogram spłaty. Czy będę mógł skorzystać z wakacji kredytowych?
O: Ustawa nie wprowadza takich ograniczeń. W przypadku wakacji wynikających z tarczy 4.0 (COVID-19) nie było to przeszkodą.
P: Czy z wakacji można skorzystać w przypadku kredytu gotówkowego?
O: Nie. Warunkiem wymienionym w ustawie jest to, aby umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Skorzystanie z wakacji możliwe jest w przypadku kredytów hipotecznych
P: Co się dzieje z odsetkami naliczonymi do dnia płatności raty w przypadku skorzystania z wakacji? Ratę mam pobieraną 15 dnia miesiąca.
O: Odsetki są naliczane na bieżąco, na podstawie aktualnego oprocentowania i aktualnej kwoty kapitału do spłaty. W okresie wakacji nie są naliczane odsetki. W przypadku zawieszenia spłaty w sierpniu odsetki od 15 lipca do 31 lipca zostały już naliczone i zostaną pobrane we wrześniu. Normalnie w sierpniu byłby to odsetki od 15 lipca do 31 lipca i od 1 do 15 sierpnia. W przypadku wakacji będą to odsetki od 15 do 31 lipca i od 1 do 15 września. Rata będzie w normalnej wysokości. To po prostu dodanie pustego miesiąca do harmonogramu.
P: Czy mogę złożyć wniosek do wszystkich okresów zawieszenia jednocześnie?
O: Według Ustawy wniosek powinien zawierać wskazanie okresu lub okresów zawieszenia.
P: Czy wakacje kredytowe wstrzymają wypłatę dalszych transz kredytu?
O: Zawieszeniu ulega jedynie płatność raty i naliczanie odsetek. Nie jest to zawieszenie wykonywania umowy.
P: Mój bank podaje inne informacje niż na tej stronie. Co mam zrobić?
O: Ustawa wchodzi w życie 29 lipca 2022. Nie ma do niej interpretacji i rozporządzeń. Niniejsze podsumowanie jest efektem konsultacji z prawnikami i pytań zadanych z kilkunastu bankom. Nie jest wykluczone, że na skutek wydania interpretacji, rozporządzeń, część artykułów ustawy będzie stosowana w inny sposób. Możliwe też, że poszczególne banki będą w różny sposób interpretowały treść ustawy, co już jest zauważalne. Banki też zmieniają swoje interpretacje, przykładem jest usunięcie informacji o konieczności zamieszkiwania w nieruchomości w której kredytobiorca mieszka ze strony jednego z największych baków w Polsce. Jest też prawdopodobne, że banki będą chciały ograniczyć dostępność wakacji kredytowych. W przypadku wątpliwości zalecana jest konsultacja z prawnikiem.