Wakacje kredytowe

WAKACJE KREDYTOWE

Strona powstała w celu podsumowania informacji o wakacjach kredytowych, czyli zawieszenia spłaty rat wynikającego z ustawy z 7 lipca 2022 o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa wchodzi w życie 29 lipca 2022. Nie ma do niej interpretacji i rozporządzeń. Niniejsze podsumowanie jest efektem konsultacji z  prawnikami i pytań zadanych z kilkunastu bankom. Nie jest wykluczone, że na skutek wydania interpretacji, rozporządzeń, część artykułów ustawy będzie stosowana w inny sposób. Możliwe też, że poszczególne banki będą w różny sposób interpretowały treść ustawy. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie treści tej strony. Strona powstała przy merytorycznym wsparciu Kancelarii Adwokackiej Adwokat Dawid Suszyński Adwokat Gdańsk

Poniżej druga część odpowiedzi

P: Czy jeśli mam opóźnienia w spłacie to, czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych?

O: Według Ustawy wymagane jest, aby kredyt został udzielony w PLN, przed 1 lipca 2022, do końca okresu spłaty pozostało powyżej 6 miesięcy, a umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa nie przewiduje warunku w postaci braku opóźnień w spłacie.
P: Czy jeśli moja żona ma kredyt na jedną nieruchomość, a ja mam na drugą to możemy skorzystać z wakacji kredytowych oddzielnie?

O: Ustawa umożliwia zawieszenie spłaty tylko w przypadku jednej umowy. W opisanym przypadku, jeśli obie umowy zostały zawarte w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych według aktualnych ustaleń, istnieje możliwość skorzystania z wakacji kredytowych.

P: Czy jeśli mamy z mężem dwa wspólne kredyty na dwie nieruchomości to możemy skorzystać z wakacji kredytowych dwukrotnie?
O: Najprawdopodobniej wniosek powinni złożyć wszyscy kredytobiorcy. Ustawa umożliwia zawieszenie spłaty tylko w przypadku jednej umowy. Wymagane jest również, aby umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
P: Czy jeśli moja żona ma kredyt uzyskany przed ślubem na jedną nieruchomość, a następnie oboje uzyskaliśmy wspólny kredyt na wspólną nieruchomość to możemy skorzystać z wakacji kredytowych dwa razy?
O: Ustawa umożliwia zawieszenie spłaty tylko w przypadku jednej umowy. Wymagane jest również, aby umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
P: Mam kredyt razem z rodzicami. Kredyt jest przeznaczony na zaspokojenie moich potrzeb mieszkaniowych, ale nie moich rodziców. Czy mogę skorzystać z wakacji?
O: Taki przypadek nie jest doprecyzowany w Ustawie.

P: Czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych, jeśli wynajmuję mieszkanie?

O: Według Ustawy zawieszenie spłat przysługuje w przypadku umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Jest to nieprecyzyjne pojęcie. Według poczynionych ustaleń może oznaczać to przeznaczenie kredytu w chwili zawierania umowy. Interpretując w ten sposób, jeśli celem zawarcia umowy było nabycie nieruchomości w celu wynajmu to z wakacji nie będzie można korzystać. Nieoczywistym przypadkiem jest nabycie nieruchomości w celu realizowania własnych potrzeb mieszkaniowych, a następnie zmiana tych potrzeb. Bardzo dokładnie trzeba zwrócić uwagę na treść podpisywanego oświadczenia wynikającego z Ustawy. Według niektórych opinii warto w takich przypadkach posiadać argumenty potwierdzające zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.

P: Mój bank pobiera ratę 1 dnia miesiąca. Czy bank zdąży rozpatrzeć mój wniosek, jeśli złożę go 1 sierpnia?

O: Ustawa wchodzi w życie 29 lipca 2022. Nie ma ostatecznego terminu, jednak, aby skorzystać z zawieszenia najlepiej złożyć wniosek przed datą zapadalności raty. Bank nie rozpatruje wniosku, według Ustawy wystarczy jego złożenie.
P: Czy bank może odmówić wakacji kredytowych?
O: Ustawa nie przewiduje takiej możliwości.
P: Czy jeśli mam inne nieruchomości to mogę skorzystać z wakacji kredytowych?
O: Według Ustawy wymagane jest, aby kredyt został udzielony w PLN, przed 1 lipca 2022, do końca okresu spłaty pozostało powyżej 6 miesięcy, a umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
P: Czy nadpłaty można dokonać podczas wakacji? Czy też trzeba czekać do ich zakończenia?

O: Ustawa tego nie precyzuje. Zawieszeniu ulega jedynie płatność raty i naliczanie odsetek. Nie jest to zawieszenie wykonywania umowy i nadpłaty powinny być dostępne. Nawet jeśli nadpłaty nie będą możliwe w trakcie zawieszenia, to nadpłacać będzie można po jego zakończeniu.

Wcześniejsze nadpłaty zapewnią jeszcze niższy koszt kredytu, ale nie będą to znaczne różnice. Pojawiają się też pomysły, aby zamiast nadpłacać skorzystać z konta oszczędnościowego lub lokaty.

P: Czy kredyt hipoteczny przeznaczony na remont domu lub mieszkania spełnia wymogi tej ustawy?
O: Ustawa używa pojęcia własne potrzeby mieszkaniowe. Nie ma ono definicji. Jeśli celem było zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych to możliwe jest skorzystanie z zawieszenia spłaty.
P: Mam połączony hipoteczny i gotówkowy na remont. Jest to kredyt konsolidacyjny. Czy mogę skorzystać z wakacji?
O: Ustawa nic nie mówi na temat takich przypadków. Trzeba poczekać na interpretacje.
P: Czy jeśli w lipcu podpisuję aneks zmieniający oprocentowanie na okresowo stałe, to będę mógł skorzystać z wakacji?
O: Aneks to zmiana warunków umowy. Nie jest to nowa umowa. Będzie to nadal kredyt udzielony przed 1 lipca 2022.
P: Czy wszyscy kredytobiorcy będą musieli podpisać jeden wniosek czy każdy z kredytobiorców będzie musiał złożyć wniosek osobno, a może wystarczy, że tylko jedna osoba złoży taki wniosek?

O: Bezpieczniej jest, aby wszyscy kredytobiorcy złożyli wniosek. Takie są też wymagania części banków. Pewna część banków podała informację, że wystarczy, aby jeden z kredytobiorców złożył wniosek, prawdopodobnie wynika to z zawartych w umowie kredytowej pełnomocnictw, które umożliwiają każdemu z kredytobiorców składnie wniosków i dyspozycji w imieniu pozostałych.

P: Czy jeśli skorzystam z wakacji kredytowych to mój bank może później zmienić warunki kredytu na mniej korzystne?

O: Warunki kredytu są opisane w umowie kredytowej. Znajdują się też tam postanowienia dotyczące ewentualnej zmiany warunków umowy. Skorzystanie z wakacji kredytowych nie jest przesłanką do zmiany warunków umowy kredytowej na mniej korzystne.

Wakacje kredytowe nie mają kryterium dochodowego, aby z nich skorzystać nie jest wymagane, aby znajdować się w niekorzystnej sytuacji finansowej.

P: Mam kredyt z roku 2018, a w czerwcu 2021 przeniosłam go do innego banku (refinansowanie) zmieniając oprocentowanie na okresowo stałe. Czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych?
O: Wymagane jest, aby kredyt został udzielony w PLN, przed 1 lipca 2022, do końca okresu spłaty pozostało powyżej 6 miesięcy, a umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Według aktualnych ustaleń w takich przypadkach można skorzystać z wakacji kredytowych.
P: Czy muszę być zameldowany w mieszkaniu, aby zawiesić spłatę?

O: Obowiązek meldunkowy ma obecnie znaczenie tylko ewidencyjne. Warunkiem wymienionym w Ustawie jest to, aby umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

P: Mam kredyt na mieszkanie w którym jeszcze nie mieszkam. Czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych?

O: Według Ustawy wystarczy, że umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa nie precyzuje takich przypadków jak w pytaniu.

P: Czy jeśli korzystałem z programu Mieszkanie dla Młodych, to wakacje kredytowe spowodują przesunięcie terminu 5-letniej karencji na spłatę kredytu?

O: Występują w tej chwili dwie interpretacje dotyczące terminów. Według jednej z nich przedłużeniu ulega tylko harmonogram, według drugiej wszystkie terminy w umowie.

Według aktualnych ustaleń skorzystanie z wakacji nie zmienia terminów dotyczących MDM.

P: Mam kredyt hipoteczny udzielony na maksymalny okres ze względu na mój wiek. Wakacje przedłużają harmonogram spłaty. Czy będę mógł skorzystać z wakacji kredytowych?
O: Ustawa nie wprowadza takich ograniczeń. W przypadku wakacji wynikających z tarczy 4.0 (COVID-19) nie było to przeszkodą.
P: Czy z wakacji można skorzystać w przypadku kredytu gotówkowego?

O: Nie. Warunkiem wymienionym w Ustawie jest to, aby umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Skorzystanie z wakacji możliwe jest w przypadku kredytów hipotecznych

P: Co się dzieje z odsetkami naliczonymi do dnia płatności raty w przypadku skorzystania z wakacji? Ratę mam pobieraną 15 dnia miesiąca.

O: Odsetki są naliczane na bieżąco, na podstawie aktualnego oprocentowania i aktualnej kwoty kapitału do spłaty. W okresie wakacji nie są naliczane odsetki. W przypadku zawieszenia spłaty w sierpniu odsetki od 15 lipca do 31 lipca zostały już naliczone i zostaną pobrane we wrześniu. Normalnie w sierpniu byłyby to odsetki od 15 lipca do 31 lipca i od 1 do 15 sierpnia. W przypadku wakacji będą to odsetki od 15 do 31 lipca i od 1 do 15 września. Rata będzie w normalnej wysokości. To po prostu dodanie pustego miesiąca do harmonogramu.

Możliwe jest również drugie rozwiązanie polegające na zawieszenie okresu rozumianego jako miesiąc od daty płatności raty. W takim przypadku naliczone odsetki zostaną normalnie pobrane wraz z płatnością ostatniej raty przed okresem zawieszenia.

P: Czy mogę złożyć wniosek do wszystkich okresów zawieszenia jednocześnie?

O: Według Ustawy wniosek powinien zawierać wskazanie okresu lub okresów zawieszenia. Jeden z banków, który na swojej stronie podawał, że wymagane jest składanie oddzielnych wniosków do każdego okresu zawieszenia już wycofał tę informację.

P: Czy wakacje kredytowe wstrzymają wypłatę dalszych transz kredytu?
O: Zawieszeniu ulega jedynie płatność raty i naliczanie odsetek. Nie jest to zawieszenie wykonywania umowy.
P: Mój bank podaje inne informacje niż na tej stronie. Co mam zrobić?
O: Ustawa wchodzi w życie 29 lipca 2022. Nie ma do niej interpretacji i rozporządzeń. Niniejsze podsumowanie jest efektem konsultacji z prawnikami i pytań zadanych z kilkunastu bankom. Nie jest wykluczone, że na skutek wydania interpretacji, rozporządzeń, część artykułów ustawy będzie stosowana w inny sposób. Możliwe też, że poszczególne banki będą w różny sposób interpretowały treść ustawy, co już jest zauważalne. Banki też zmieniają swoje interpretacje, przykładem jest usunięcie informacji o konieczności zamieszkiwania w nieruchomości, w której kredytobiorca mieszka ze strony jednego z największych baków w Polsce. Jeden z banków, który na swojej stronie podawał, że wymagane jest składanie oddzielnych wniosków do każdego okresu zawieszenia już wycofał tę informację. Jest też prawdopodobne, że banki będą chciały ograniczyć dostępność wakacji kredytowych. W przypadku wątpliwości zalecana jest konsultacja z prawnikiem lub Rzecznikiem Finansowym pod adresem wakacjekredytowe@rf.gov.pl